CIVICUS Civic Pulse

Ixoxo nexoxo liyazi xhumela. Imbong' ijong' e Xhantini. Incubeko sisixhing' esi xhakaxhaka ixaka nama xhego. Ngu xholovan' omagx' ambaxa ithwala nezi bhanxa. Ixoxo nexoxo liyazi xhumela . Imbong' ijong ' eXhantini. Incubeko ... sisixhing ' esixhakaxhaka ixaka namaxhego. Nguxholovan' omagx ' ambaxa ithwala nezidenge.

Ixoxo nexoxo liyazixhumela. Imbong' ijong' eXhantini. Incubeko... sisixhing' esixhakaxhaka ixaka namaxhego. Nguxholovan' omagx' ambaxa ithwala nezidenge. Ixoxo nexoxo liyazixhumela . Imbong' ijong ' eXhantini. Incubeko ... sisixhing ' esixhakaxhaka ixaka namaxhego. Nguxholovan' omagx ' ambaxa ithwala nezidenge .

CONNECT WITH US

SOUTH AFRICA

CIVICUS House
24 Gwigwi Mrwebi Street
Newtown
Johannesburg, 2001
Tel: +27 (0)11 833 5959
Fax: +27 (0)11 833 7997

SWITZERLAND

11 Avenue de la Paix
CH-1202
Geneva
Tel: +41 (0)22 733 3435

UNITED STATES

355 Lexington Ave
New York
NY 10017

UNITED KINGDOM

Unit 60
Eurolink Business Centre
49 Effra Road
SW2 1BZ, London
Tel: +44 (0)20 7733 9696